Covid-19 Infografike za bolesnike i njihove obitelji

Što je to ventilator?

Ventilator je uređaj koji pomaže pri disanju kada je vašem tijelu otežano samostalno disanje.

Zašto bi nekome ventilator bio potreban?

Ponekad, kada su naša pluća pod upalom, disanje postaje otežano. Naše tijelo tada pokušava disati na teži način, zbog čega mišići koji nadziru disanje mogu postati umorni. Ventilator tada pomaže pri disanju jer naša tijela nisu u mogućnosti pravilnog disanja.

Ventilatori također mogu pomoći u sprječavanju prestanka rada plaća. U usporedbi, pluća su pomalo nalik na vreće pune balona. Ovi baloni, koji se neprekidno napuhuju i isphuju dok dišemo, zovu su ‘alveoli’.

Pri izdisaju, ovi baloni se djelomično ispušu.

Možda se sjećate vam je kao djetetu najteži dio pri puhanju balona bio onaj sami početak. Zapravo, balonu je puno lakše napuhati se kada je već malo zraka u njemu. Naša tijela su se ovom prilagodila tako što nikada ne dopuštaju plućnim balonima, ili alveolima, da se u potpunosti isprazne.

Kod nekih virusa, poput COVID-19, naši imunološki sistemi mogu pretjerano reagirati i napasti virus s previše snage. Obloge naših krvnih žila i naših alveola zbog toga postanu propusni. Kada se to dogodi, naši se alveoli mogu napuniti s tekućinom.

Pretjerana tekućina u alveolama (balonima) znači da zrak ne može ući u njih, te da će nedovoljno kisika biti dostupno tijelu. Nadalje, zbog viška tekućine alveoli mogu prestati raditi. Kao pri puhanju praznog balona, puhanje u pluća postane otežano.

Ovo je jedan od razloga zbog kojeg COVID-19 može kod oboljelih uzrokovati kratkoću daha. U teškim slučajevima, splet tih događaja može dovesti do zatajenja disanja, a nakon toga i u mogući akutni respiratorni distres sindrom (ARDS). U takvim slučajevima, ventilator pomaže alveolima da ostanu ‘otvoreni’, te pomaže tijelu pri disanju.

Kako povezati ventilator na nečija pluća?

Ovo uključuje postupak koji se zove intubacija.

Pri intubaciji bolesnika, zdravstveni radnik/ca koristi metalnu ili plastičnu polugu koja pridržava jezik. Ovaj im uređaj također omogućuje da sigurno priključe disaljku u dušnik koji vodi u pluća, a ne u jednjak koji vodi do želuca.

Postoje također neke druge intervencije koje su možda potrebne kada je oboljeli primljen u bolnicu za COVID-19 ili kada je intubiran. One uključuju:

1. Položaj arterijske linije. To je cijev ili tuba koja je u arteriji umetena sa šupljom iglom, najčešće u ručnom zglobom. Ovo omogućuje točnije mjerenje bolesnikovog krvnog pritiska, kao i količinu kisika i karbonskog dioksida u krvi. 

2. Položaj središnje linije. Ovo je veća cijev ili tuba, koja ulazi u srčanu venu. Središnja linija može ostati na položaju duže nego obična IT (Intravenska terapija) i omogućuje liječnicima da žurno dostave tekućinu ili lijekove do oboljelog.

3. Položaj mokraćne odvodne cijevi, tzv. Mokraćni kateter. Mokraćni kateter je cijev koja je umetnuta u bolesnikovu uretru (ili mokraćnu cijev kroz koju mokraća izlazi iz tijela) te prolazi uzduž bolesnikovog mjehura (gdje je se mokraća sakuplja u tijelu). Ovo omogućuje mokraći da slobodno odlazi iz mjehura. Ako je oboljeli u vrlo ozblijnom stanju u kojem je potrebno biti uspavan ili intubiran, mokraćni katater je često potreban zbog nemogućnosti odlaska na toalet. Nadalje, mokraćni kateter točno prati količine mokraće proizvedene kod kritično bolesnih, što je bitna vrijednost pri mjerenju hidratacije i funkcija bubrega.

4. Položaj orogastrične cijevi. Orogastrična cijev ulazi u bolesnikova usta i putuje niz jednjak, do želuca. Orogastrična cijev se najčešće koristi kada netko ne može samostalno jesti, te je potrebna kod pacijanata u intubaciji. Ona također omogućava da takvi pacijenti prime lijekove kroz usta.

Imate li ideja za više grafika, ili više pitanja za koje trebate odgovor? Da li želite doprinijeti našim uslugama kao prevoditelj? Pošaljite nam email na