Ovi infograpski podaci (koji su mogu preuzeti s interneta) stvoreni su za pružatelje medicinske zaštite u borbi protiv COVID-19. Podaci su namijenjeni kao pomoćna sredstva za komunikaciju pri pristanak pacijenata za intervencije povezane s Covid-19 u ED ili ICU. * Ti su podaci dostupni u tri jezika (engleski, španjolski, mandarinski) i dva formata (8,5 ”x11” obostrani pdf , ili jpg format za mobilni telefon). Da biste sada preuzeli svoje podatke,  prvo odaberite svoj medij, a zatim odaberite svoj jezik kako biste potvrdili preuzimanje.

* Ovi izvori služe isključivo u informativne svrhe; oni nisu medicinski savjeti i ne zamjenjuju formalni, pravni obrazac za pristanak.